Σύνδεση

Ευχαριστούμε για την εγγραφή !

Μηχανολογίας

Ο τομέας διαθέτει τις παρακάτω ειδικότητες :
  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
  • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας  Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου
    • (Λειτουργεί το τρέχον σχολικό έτος στο 1ο ΕΠΑΛ Ελασσόνας)
  • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού.
  • Τεχνικός Οχημάτων (Λειτουργεί το τρέχον σχολικό έτος στο 1ο ΕΠΑΛ Ελασσόνας)
  • Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
  •  

Υπεύθυνος Τομέα : Μιχαλάκης Κωνσταντίνος

Επιλέξτε ένα από τα Εργαστήρια του τομέα που διαθέτει το Ε.Κ. Ελασσόνας για περισσότερες πληροφορίες.
Εργαστήριο Οχημάτων

Εργαστήριο Οχημάτων

Πληροφορίες Εργαστηρίου

Ενημερωτικό δελτίο

Διαγραφή

Αν επιθυμείτε να παύσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία γράψτε εδώ τον Κωδικό Διαγραφής που εμφανίζεται στο δελτίο που λάβατε από εμάς και πατήστε Διαγραφή.

http://1sek-elass.lar.sch.gr/inner.php/ajax
Παρακαλώ περιμένετε...
Άκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου